Τα πράσινα κτήρια

  • 20/02/2015
Τα πράσινα κτήρια

Η έννοια του πράσινου κτηρίου αναφέρεται σε ένα κτήριο που έχει χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία του, δηλαδή χρησιμοποιεί λίγους εξαντλήσιμους φυσικούς πόρους και παράγει λίγους αέριους, υγρούς και στερεούς ρύπους.